Donors

Donor's Name Amount
Mr. Raamdeo Agarwal 1,00,00,000.00
Mrs. Asha Jitendra Gupta 11,00,000.00
Mr. Rajaram Chandgotia 11,00,000.00
Mr. Purshotam Kejriwal 11,00,000.00
Mr. Rameshwarlal Kejriwal 11,00,000.00
Mr. Prabhudyal Changoiwala 11,00,000.00
Mr. Manoharlal Singhania 11,00,000.00
Mr. Kamal Poddar 11,00,000.00
Mr. Prem Rungta 11,00,000.00
Mr. Sushil Poddar 11,00,000.00
Mr. Omprakash Shah 11,00,000.00
Mr. Shyam Sunder Ruia 11,00,000.00
Mrs. Saroj Ruia 11,00,000.00
Mr. Satish Goel 11,00,000.00
Mr. Rajender Dalmia 11,00,000.00
Mr. Krishan Kumar Goyal 11,00,000.00
Mr. Radheshyam Agarwal 11,00,000.00
Mr. Vijay Bakada 11,00,000.00
Mr. Vinod Melaram Agarwal 11,00,000.00
Mr. Manoj Agarwal 11,00,000.00
Mr. Santosh Tulsiyan 11,00,000.00
Mr. Yogendra Rajpuria 11,00,000.00
Mr. Suraj Bhagat 11,00,000.00
Mr. C L Agarwal 11,00,000.00
Mr. Ram Prasad Tolasaria 11,00,000.00
Mr. Dinesh Bansal 11,00,000.00
Mr. Sharwan Kumar 11,00,000.00
Mr. Dilip Sanganeria 11,00,000.00
Mr. Sharwan Sureka 11,00,000.00
Mr. Govind Saraf 11,00,000.00
Mr. Sajjan Tulsiyan 11,00,000.00
Mr. Rakesh Chamaria 11,00,000.00
Mr. Pitambar Dhanania 11,00,000.00
Mr. Raju Goenka (TEXPORT) 11,00,000.00
Mr. Manish Vinod Makharia 11,00,000.00
Mr. Kailashchandra Kedia 11,00,000.00
Mr. Sushil Budhia 11,00,000.00
Mr. SItal Agarwal 11,00,000.00
Mr. Sajjan Bajaj 11,00,000.00
Mr. Deenanath Kedia 11,00,000.00
Mr. Ramesh Agarwal 11,00,000.00
Mr. Ashok Chokhani (CSR) 11,00,000.00
Mr. Deepak Sultania 11,00,000.00
Mr. Shishir Nevetia (CSR) 11,00,000.00
Mr. Alok Agarwal 11,00,000.00
Mr. Balkishan Dokania 11,00,000.00
Mr. Niranjan Poddar 11,00,000.00
Mr. K.K. Chaudhry 11,00,000.00
Mr. Satnarayan Gupta 11,00,000.00
Mr. Raju M Gupta 11,00,000.00
Mr. Lalit Gupta 11,00,000.00
Mr. Pravin Gupta 11,00,000.00
Mr. Sunil P. Jain 11,00,000.00
Mr. Vijay Murarka 11,00,000.00